Chuyện Phật đời xưa (Paperback)

Chuyện Phật đời xưa By Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

Chuyện Phật đời xưa (Paperback)

$9.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Tập's ch n y được học giả Đo n Trung C n bi n soạn c ch đ y hơn nửa thế kỷ, từ nhiều nguồn tư liệu kh c nhau trong Phật gi o, m trong đ chủ yếu l c c kinh Bản sanh (chuyện tiền th n đức Phật) v Đại B t Niết-b n.
Mục ti u của soạn giả c thể dễ d ng thấy được qua hầu hết nội dung c c c u chuyện, v đ được chọn lọc một c ch kh nhất qu n xoay quanh trục chủ đề ch nh l c c vấn đề lu n l , đạo đức. B n cạnh đ , những vấn đề như đức tin, luật nh n quả v c c phần gi o l căn bản như Tam quy, Ngũ giới cũng được đưa v o.
Tuy ra đời kh sớm trong d ng văn học Phật gi o, nhưng cho đến nay, điểm th vị của độc giả khi đọc lại tập's ch n y l vẫn c thể nhận ra được những vấn đề quen thuộc với cuộc sống hiện nay của bản th n m nh. C thể xem đ y l một sự minh họa phong ph v l th cho những b i giảng về gi o l nh Phật. V c lẽ đ y cũng ch nh l l do gi p cho tập's ch được độc giả nồng nhiệt đ n nhận ngay từ khi vừa mới ra đời. Năm 1998, NXB Thuận H a đ cho t i bản tập's ch n y để đ p ứng nhu cầu của đ ng đảo bạn đọc.
Thế nhưng, nửa thế kỷ l một qu ng thời gian kh d i, v sự tồn tại của t c phẩm kh ng c nghĩa l n ho n to n kh ng c t nhiều những điểm kh ng ph hợp với độc giả hiện nay. Thấy được điều đ , trước khi t i bản lần n y ch ng t i đ tiến h nh việc hiệu đ nh lại to n bộ nội dung cũng như nhuận sắc phần văn chương trong t c phẩm.

Product Details ISBN: 9781090586599
ISBN-10: 1090586590
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 15th, 2019
Pages: 192
Language: Vietnamese