HƯỚng DẪn ĐẦy ĐỦ Cho NgƯỜi MỚi BẮt ĐẦu Cách Đóng Gói TẠi Nhà (Paperback)

HƯỚng DẪn ĐẦy ĐỦ Cho NgƯỜi MỚi BẮt ĐẦu Cách Đóng Gói TẠi Nhà By Vân Phương Cover Image

HƯỚng DẪn ĐẦy ĐỦ Cho NgƯỜi MỚi BẮt ĐẦu Cách Đóng Gói TẠi Nhà (Paperback)

$46.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Đ ng hộp tại nh đ thay đổi rất nhiều trong 180 năm kể từ khi n được giới thiệu như một c ch để bảo quản thực phẩm. C c nh khoa học đ t m ra c ch để sản xuất c c sản phẩm chất lượng cao hơn, an to n hơn. Phần đầu ti n của ấn phẩm n y giải th ch c c nguy n tắc khoa học l m cơ sở cho kỹ thuật đ ng hộp, thảo luận về thiết bị đ ng hộp v m tả c ch sử dụng b nh v nắp đ ng c ch. N m tả c c th nh phần v quy tr nh đ ng hộp cơ bản cũng như c ch sử dụng ch ng để đạt được c c sản phẩm đ ng hộp an to n, chất lượng cao. Cuối c ng, n gi p bạn quyết định c n n hay kh ng v c thể bao nhi u.


Phần thứ hai của ấn phẩm n y l một loạt c c hướng dẫn đ ng hộp cho c c loại thực phẩm cụ thể . Những hướng dẫn n y cung cấp hướng dẫn chi tiết để l m xi-r đường; v để đ ng hộp tr i c y v c c sản phẩm từ tr i c y, c chua v c c sản phẩm từ c chua, rau, thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản, dưa chua v gia vị. C c hướng dẫn hữu ch để chọn đ ng số lượng v chất lượng thực phẩm sống đi k m với mỗi bộ hướng dẫn cho tr i c y, c chua v rau. Hầu hết c c c ng thức nấu ăn được thiết kế để mang lại một lượng panh hoặc quarts đầy đủ. Cuối c ng, c c điều chỉnh chế biến đối với độ cao so với mực nước biển được đưa ra cho từng loại thực phẩm

Product Details ISBN: 9781805424468
ISBN-10: 1805424467
Publisher: Van Phương
Publication Date: January 10th, 2023
Pages: 280
Language: Vietnamese