Sách NẤu CÀ Ri Ấn ĐỘ TỐt NhẤt (Paperback)

Sách NẤu CÀ Ri Ấn ĐỘ TỐt NhẤt By Quỳnh Cát Cover Image

Sách NẤu CÀ Ri Ấn ĐỘ TỐt NhẤt (Paperback)

$52.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

Lịch sử của c ri chỉ ra nhiều quốc gia v nền văn h a. Từ Ấn Độ đến Trung Đ ng v Ch u , c ri đ trở th nh một m n ăn ch nh trong nhiều thế kỷ. N hiện được t m thấy trong b t tr n b n ăn tr n khắp thế giới. Người thuộc nhiều quốc tịch v sắc tộc thưởng thức c ri.


Chế biến c c m n c ri cũng th vị kh ng k m việc ăn ch ng. Bạn c thể bắt đầu từ đầu hoặc nếu chưa quen với m n c ri, h y tự l m bột c ri hoặc bột c ri.


Nếu tự l m bột, bạn c thể th m c c th nh phần bổ sung như tỏi, muối hoặc c c loại gia vị kh c. M n c ri ngon đầu ti n l c ri g hoặc c ri g bơ.

Bạn c thể tiết kiệm thời gian v kh ng phải hy sinh hương vị nếu sử dụng bột c ri l m sẵn. M n m n y sẽ cho ph p bạn dễ d ng chế biến m n c ri ngon như Korma hoặc Tikka Masala. Bạn c thể sử dụng bột c ri với rau v thịt v th m c c th nh phần bổ sung ph hợp với khẩu vị của bạn.

Khi m n c ri của bạn đ ch n, bạn c thể ăn n ng với lẩu v b nh m naan

Product Details ISBN: 9781805427018
ISBN-10: 1805427016
Publisher: Quỳnh Cat
Publication Date: January 16th, 2023
Pages: 402
Language: Vietnamese