Sách NẤu Sous Vide Hoàn ChỈnh (Paperback)

Sách NẤu Sous Vide Hoàn ChỈnh By Ân Cát Cover Image

Sách NẤu Sous Vide Hoàn ChỈnh (Paperback)

$38.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Sous vide (tiếng Ph p) c n được gọi l nấu trong thời gian d i ở nhiệt độ thấp, l phương ph p nấu trong đ thực phẩm được đặt trong t i nhựa hoặc lọ thủy tinh v nấu trong nồi c ch thủy l u hơn thời gian nấu th ng thường (thường từ 1 đến 7 giờ, l n đến 72 giờ trở l n trong một số trường hợp) ở nhiệt độ được điều chỉnh ch nh x c.


Sous vide nấu ăn chủ yếu được thực hiện bằng c ch sử dụng m y ng m tuần ho n nhiệt. Nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ thường được sử dụng để nấu ăn, thường l khoảng 55 đến 60 C (130 đến 140 F) đối với thịt đỏ, 66 đến 71 C (150 đến 160 F) đối với gia cầm v cao hơn đối với rau. Mục đ ch l để l m ch n thực phẩm một c ch đồng đều, đảm bảo rằng b n trong ch n vừa phải m b n ngo i kh ng ch n qu v giữ được độ ẩm.

Sous vide nấu ăn dễ d ng hơn nhiều so với bạn nghĩ v thường bao gồm ba bước đơn giản:


 Gắn nồi ch nh x c của bạn v o một nồi nước v đặt thời gian v nhiệt độ theo mức độ ch n mong muốn của bạn.

 Đặt thức ăn của bạn trong một chiếc t i c thể bịt k n v kẹp n v o th nh nồi.

 Kết th c bằng c ch p chảo, nướng hoặc nướng thức ăn để c th m lớp v ng gi n b n ngo i.


Với khả năng kiểm so t nhiệt độ ch nh x c trong nh bếp, sous vide mang lại những lợi ch sau:


 T nh nhất qu n. V bạn nấu thức ăn ở nhiệt độ ch nh x c trong một khoảng thời gian ch nh x c n n bạn c thể mong đợi kết quả rất nhất qu n.

 Nếm. Thực phẩm nấu trong nước p của n . Điều n y đảm bảo rằng thực phẩm ẩm, ngon ngọt v mềm.

 Giảm chất thải. Thực phẩm chế biến theo c ch truyền thống bị kh v g y l ng ph . V dụ, trung b nh, b t tết nấu theo c ch truyền thống mất tới 40% thể t ch do bị kh . B t tết được nấu ch n bằng c ch nấu ch nh x c, kh ng l m mất khối lượng của n .

 Uyển chuyển. Nấu ăn truyền thống c thể đ i hỏi sự ch li n tục của bạn. Nấu ăn ch nh x c đưa thức ăn đến một nhiệt độ ch nh x c v giữ n . Kh ng c lo lắng về overcooking

Product Details ISBN: 9781805427674
ISBN-10: 1805427679
Publisher: Cat
Publication Date: February 2nd, 2023
Pages: 186
Language: Vietnamese