Anansi and Vulture - Anansi na Tai (Paperback)

Anansi and Vulture - Anansi na Tai By Ghanaian Folktale (Other), Wiehan de Jager (Illustrator) Cover Image

Anansi and Vulture - Anansi na Tai (Paperback)

By Ghanaian Folktale (Other), Wiehan de Jager (Illustrator)

$9.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Despite Rabbit sharing his land, Anansi takes it from him. He goes to market to sell the fruits and vegetables grown on the land taken from Rabbit, where Anansi makes a lot of money. He takes it home in a basket hidden under some corn, but it starts to rain He puts his basket by the side of the road, where it is found by Vulture. Vulture claims the basket as his because he found it and the Chief and Elders agree with Vulture. Rabbit laughs at Anansi's loss. What could Anansi learn from this?

Licha ya Sungura kushiriki ardhi yake, Anansi anaichukua kutoka kwake. Huenda sokoni kuuza matunda na mboga zinazokuzwa kwenye shamba lililochukuliwa kutoka kwa Sungura, ambapo Anansi anapata pesa nyingi. Huipeleka nyumbani kwenye kikapu kilichofichwa chini ya mahindi, lakini mvua inaanza kunyesha Huweka kikapu chake kandokando ya barabara, ambapo kinapatikana na Tai. Tai anadai kikapu ni chake kwa sababu alikipata na Chifu na Wazee wanakubaliana na Tai. Sungura anacheka kupoteza kwa Anansi. Anansi angeweza kujifunza nini kutokana na hili?

Your purchase of this book supports Library For All in its mission to make knowledge available to all, equally.

Product Details ISBN: 9781922876249
ISBN-10: 1922876240
Publisher: Library for All
Publication Date: January 16th, 2023
Pages: 32
Language: Swahili