Chang Nalika ช่างนาฬิกา (นวนิยายสั&# (Paperback)

Chang Nalika ช่างนาฬิกา (นวนิยายสั&# By Anna Erishkigal Cover Image

Chang Nalika ช่างนาฬิกา (นวนิยายสั&# (Paperback)

$6.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

--คุณสามารถเอาชนะเวลาหนึ่งชั่วโมงได้อย่างไร--

.

มาราย โอคอนแนร์ ประสบกับปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องจริงที่ว่านาฬิกาของเธอหยุดเดินที่เวลา 15.57 น. เมื่อเธอได้นำนาฬิกาไปให้ช่างซ่อม เธอจึงทราบว่าเธอได้ถูกรางวัลเข้าให้แล้ว รางวัลที่ว่าคือโอกาสในการเรียกคืนเวลาหนึ่งชั่วโมงของเธอกลับมา แต่โชคชะตามีกฏ และมันได้กำหนดวิธีการย้อนเวลากลับไปในอดีตรวมถึงสัญญาณเตือนว่าเธอไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ต่างไปจากเดิมได้ มารายจะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่เธอรู้สึกเสียใจมากที่สุดได้หรือไม่

.

จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถย้อนกลับไปทำเรื่องในอดีตได้อีกครั้ง

Product Details ISBN: 9781949763324
ISBN-10: 1949763323
Publisher: Seraphim Press
Publication Date: July 5th, 2019
Pages: 60
Language: Thai