AN Scáth OF PRIONSAB (Paperback)

AN Scáth OF PRIONSAB By Josh Douglas Cover Image

AN Scáth OF PRIONSAB (Paperback)

$14.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
AN Sc th OF PRIONSAB

D'fh adfadh gur rsc al ficsin infh oraithe " AN Sc th OF PRIONSAB" a thabharfadh lucht f achana ar thaisteal tr sp is agus d olach n as c irteanna r oga na me naoise. Ins onn an leabhar sc al ban uasail ig, Isabella, a fhaigheann f in gafa in atreor neamhsh bh ilte ar chathanna rialaithe polaiti la nuair a bh onn's i bhfost i mbeartas chun an rial ir a dh birt.

Agus Isabella ag dul tr uisc deacra ceisteanna reachta ochta na c irte, aims onn's gr as n de l argais phribhl ideacha agus br aga a bhaineann an bonn de gach rud at costasach aici a scrios. Le c namh ridire aisteach agus corraitheach, b onn Isabella ag troid leis an fh rinne a nochtadh agus f in agus iad si d a bhfuil gr aici chinni int irithe a sh bh il.

Agus suite i gcomhth acs r ocht mhe naoiseach, d'fh adfadh go mbeadh " AN Sc th OF PRIONSAB" ina sc al a bhaineann le fuinneamh, deabh id agus d ol amach. Coinneoidh l irithe saini la an tsaoil shaibhir d nit, mar aon le casadh agus casadh spreag il an phlota, na peirs ir ar imeall a gcuid su och n go dt go gcuirfear i gcr ch go heisceacht il iad. Is buaicphointe an leabhair seo do lucht lean na an fhicsin bhar nt il a bhfuil meas acu ar raon m r meon agus taith .

Product Details ISBN: 9798389963351
Publisher: Independently Published
Publication Date: April 3rd, 2023
Pages: 360
Language: Irish